Guangzhou
Guangzhou Youth Hostel, på Shamian Island.


Bild nr 183
N 23 06.540, E 113 14.278