Indonesien

Samlade 2002
Samlade 1995 - 1997

Samlade 2008

1 000 Rupia

5 000 Rupia

10 000 Rupia

20 000 Rupia

50 000 Rupia

100 000 Rupia. Polymer (plast) sedel, kom 1999.