Indonesien

Samlade 1995 - 1997
Samlade 2002
Samlade 2008

1 000 Rupia


5 000 Rupia


10 000 Rupia


20 000 Rupia


50 000 Rupia


100 000 Rupia. Polymer (plast) sedel, kom 1999