ABRAHAMSBERG
Gröna linjen, linje 17 och 19
Avstånd från Slussen 9,6 km
Restid från T-Centralen 16 minuter
Antal stationen från T-Centralen 10
Öppnad 1952-10-26, station 26
Plattform Utomhus