USA, 1984
1984-05-26 1984-08-24
Allmänt Kartor Resor Hotell Pärm Bilder

Flyg till New York. Långfärdsbuss till Denver via Chicago. Därifrån egen bil runt i USA. Fisketur i Durango,
därefter Grand Canyon, Las Vegas. Sen österut genom Utah till Colorado, Aspen upp till Yellowstone.
Därifrån österut igen till Kalifornien.
Från Kalifornien över hela landet till Florida och Key West, sen norrut till Washington. Buss ifrån Washington till
New York, flyg hem.

Summering
Priserna gäller för en person.

 

Hotell

Resor

Totalt Valuta Kurs Nätter Belopp SEK Snitt/natt Belopp SEK
Sverige
Kronor 1,0000         4 735 4 735
USA
Dollar 8,2400 76 470,22 3 875 75,98* 308 2 538
Totalt     76   3 875 75,98   7 273

* Beräknat på 51 nätter, 25 nätter är gratis i hus.

Bra länkar
Vallecito Reservoir, Colorado
Grand Canyon
Key West
Washington Redskins .