USA, New England + Island, 2012
 
Allmänt Kartor Resor Hotell Bilder

Flygresa Stockholm - Boston via Reykjavik. Först ett stopp på Island i 8 timmar, sen vidare till Boston.
Där en tur runt i Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Vermont, New York, New Hampshire och Maine.
Plus en dagstur in i Kanada, Québec och Ontario.

Summering

Priserna gäller för en person.

 

Hotell

Resor

Totalt Valuta Kurs Nätter Belopp SEK Snitt/natt Belopp SEK
Sverige Kronor 1,0000         5 500 5 500
USA US Dollar 7,437 6 270 2 008 334,60 171 1 275
Totalt     6   2 008 334,46   6 775

Bra länkar