USA, Cachingtur, 2017
2017-08-02 2017-08-24
Allmänt Kartor Resor Hotell Bilder

Flygresa Stockholm - Seattle via Frankfurt, sen direkt till Kansas City. Hyrbil därifrån västerut igenom Missouri,
Kansas, Nebraska, Oklahoma, Texas, New Mexico, Colorado, Wyoming, Utah, Arizona, Nevada, Kalifornien.
Sen Norrut till Oregon, Idaho, Montana, Washington. Flyg hem från Seattle.

Summering

Priserna gäller för en person.

 

Hotell

Resor

Totalt Valuta Kurs Nätter Belopp SEK Snitt/natt Belopp SEK
Sverige Kronor 1,0000         8 149 8 149
USA
US Dollar 8,340 13 1 120 9 340 718 790 6 591
Kanada
C Dollar 6,7050
Totalt     13   9 340 718   14 740

Bra länkar