Föregående karta, 1950-10-01 1951-09-09 Nästa karta, 1952-10-26
Tunnelbanekarta, 1951-09-09
Föregående karta, 1950-10-01   Nästa karta, 1952-10-26

Spårvagnslinje nr 19 blev tunnelbanelinje 19. Tunnelbanan följer väl den gamla spårvagnsstäckningen fram till Stureby.