Europa, Disneyland, 2009
 
Allmänt Kartor Resor Hotell Bilder

Priserna gäller för två vuxna och två små barn.

Datum Stad Hotell Pris Nätter
21/6 Rödby Hotel E4 1 025 DK 1*
/1     1 025 DK 1
 
22/6 Groninge, Holland Hotel Faber 115 € 1*
23/6 Paris, Frankrike Hotel Formula 1 49 € 1*
24/6 Paris, Frankrike Disneyland, Hotel Santa Fee 818 € 2**
26/6 Paris, Frankrike Grand Hotel Lafayette Buffault 269 € 2*
28/6 Charleville, Frankrike Mercure Hotel 191 € 1*
29/6 Köln, Tyskland Ibis Hotel 165 € 1*
30/6 Hamburg, Tyskland Hotel All Season 178 € 1*
/8     1 785 € /9
 
1/7 Agersö, Danmark Britt & Sven   2

(* Inklusive frukost)
('* Inklusive frukost + 3 dagar på Disneyland)

Totalt Hotel Valuta Kurs Nätter Belopp SEK Snitt/natt
Danmark DKK 1,51 3 1 025 1 548 516,00
Euroland Euro 11,07 9 1 785 19 759 2 195,44
Totalt     12   21 307 1 775,58

12 nätter på 9 hotell, 1,3 nätter/hotell.